Správne umiestnenie vývodu je dôležité pre váš budúci komfort a starostlivosť o stómiu.

Umiestnenie stómie zvyčajne preberiete so svojím chirurgom už počas predoperačnej návštevy. V prípade, že by vás chirurg neoboznámil s jej umiestnením, odporúčame vám spýtať sa na to ešte pred operáciou.

Správne umiestnenie stómie je dôležité pre váš budúci komfort a schopnosť postarať sa o ňu. Ak chcete jednoducho a nezávisle zvládať výmenu stomických vreciek, je potrebné uistiť sa, že stómia bude umiestnená na hladkom povrchu pokožky a bude ľahko viditeľná, aby ste sa k nej vedeli jednoducho dostať.

Otázky, ktoré sa budete chcieť spýtať 

Tu sú uvedené najčastejšie kladené otázky, ktoré sa môžete opýtať zdravotníckeho pracovníka počas pobytu v nemocnici:

  • Za ako dlho budem môcť jesť a piť?
  • Ako dlho budem v nemocnici?
  • Čo mám robiť, ak budem mať bolesti?
  • Musia všetci pacienti so stómiou používať vrecko?
  • Kto mi ukáže, ako správne používať stomickú pomôcku?
  • Kde si môžem zaobstarať stomické pomôcky?

Po operácii sa s vami príde o operácii porozprávať sestra/zdravotnícky pracovník. Pomôže vám porozumieť tomu, čo sa stalo s vaším telom, naučí vás správne zaobchádzať so stómiou počas vašej rekonvalescencie v nemocnici a pripraví vás na prechod do domácej starostlivosti. V prípade potreby osobitnej pomoci sa môžete obrátiť na ďalších špecialistov alebo kliniky.

Je dôležité si uvedomiť, že každý človek je iný a všetci sa prispôsobujeme zmenám rôznym spôsobom. Podpora, ktorú môžete očakávať od vašej sestry/zdravotníckeho pracovníka, bude vždy zameraná na vaše individuálne potreby. Existuje veľa ľudí ako vy, ktorí podstúpili rovnakú operáciu a zdravotnícki pracovníci sú tu pre to, aby vás počúvali a pomohli vám.