Kolostómia je vyvedená na konci hrubého čreva, aby mohla odvádzať telesný odpad z tráviaceho systému. Po operácii bude stolica prechádzať stómiou, ktorá sa nachádza na bruchu.

Miesto vašej kolostómie závisí od umiestnenia poškodenej časti hrubého čreva alebo od odklonenia stolice od rany v perianálnej oblasti. Nasledujúce obrázky ukazujú rôzne oblasti, v ktorých môže byť kolostómia umiestnená. V závislosti od umiestnenia a príčiny zavedenia stómie môže ísť o trvalú alebo dočasnú stómiu.1, 2

Tu sa dozviete informácie o operácii s vyvedením kolostómie a pomôžeme vám zodpovedať vaše otázky.

Vzostupná (ascendentná) kolostómia

 • Na vzostupnej časti hrubého čreva (na vertikálnom úseku, na pravej strane)
 • Menej časté typy kolostómie
 • Stolica je tekutá až polotekutá a veľmi dráždivá pre pokožku2 ,3
Tu sa dozviete informácie o operácii s vyvedením kolostómie a pomôžeme vám zodpovedať vaše otázky.

Priečna (transverzálna) kolostómia

 • Na priečnej časti hrubého čreva (na horizontálnom úseku, naprieč bruchom)
 • Stolica je tekutá až polotekutá
 • Zvyčajne je vytváraná ako slučka
 • Zvyčajne dočasná1 ,2 , 3
Tu sa dozviete informácie o operácii s vyvedením kolostómie a pomôžeme vám zodpovedať vaše otázky.

Zostupná (descendentná)  kolostómia

 • Na zostupnej časti hrubého čreva (na vertikálnom úseku, na ľavej strane)
 • Častejší typ kolostómie
 • Na rozdiel od vzostupnej a priečnej kolostómie, je stolica polotekutá kvôli väčšej absorbcii vody 1 , 2, 3
Tu sa dozviete informácie o operácii s vyvedením kolostómie a pomôžeme vám zodpovedať vaše otázky.

Esovitá (sigmoidálna) kolostómia

 • V nižšej ľavej časti hrubého čreva, naľavo, tesne pred konečníkom
 • Stolica je pevná Všetka voda bola absorbovaná v predchádzajúcich častiach čriev1, 2 , 3