Kým cestovanie môže byť stresujúce, stómia by nemala byť stresovým faktorom.

Cestovanie


Na letiskách a iných tranzitných uzloch po celom svete sa prijímajú dodatočné bezpečnostné opatrenia. Malé plánovanie naviac a pochopenie nielen bezpečnostných pravidiel, ale aj vášho práva na súkromie, vám môžu pomôcť vyhnúť sa problémom pri presunoch a pomôžu vám užiť si cestovanie.

Pamätajte najmä na to, že všetky kontroly na letiskách musia byť vykonávané s úctou, dôstojnosťou a rešpektom. O kontrolu
v súkromí môžete požiadať na väčšine medzinárodných letísk.

Ďalšie tipy, ktoré vám pomôžu na cestách:

  • Predstrihnite si už doma všetky strihateľné otvory na vreckách a podložkách.
  • Majte pri sebe „Preukaz stomika“, potvrdený vaším lekárom, v ktorom sa uvádza, že potrebujete mať pri cestovaní so sebou zásoby stomických pomôcok.
    - Ak cestujete do cudziny, majte tieto informácie napísané aj v príslušnom cudzom jazyku. Pri prekladoch vám môže byť nápomocný aj  prekladač Google. Ak počas cestovania zistíte, že potrebujete dodatočné stomické pomôcky, v prvom rade by ste mali navštíviť miestnu lekáreň. Miestny lekárnik by mal byť schopný poskytnúť vám potrebné zásoby a/alebo vás nasmerovať na miestnu kliniku/nemocnicu.
  • Zabaľte si do vašej príručnej batožiny stomické vybavenie aspoň na tri dni pre prípad, že by sa vaša podpalubná batožina stratila.
  • Vezmite si aj zásoby navyše pre prípad meškania dopravného prostriedku a/alebo nedostupnosti vo vašej cieľovej destinácii. 

 

Vytlačte si tohto pomocníka na cesty

SK_OC_Colny sprievodca

Colný sprievodca

Tento sprievodca vysvetľuje v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom, talianskom a gréckom jazyku všetko o vašom stave a o tom a na čo slúžia vaše pomôcky. 

Náhľad
OC_SK_Podporné centrum

Podporné centrum ConvaTec

Neváhajte sa počas cestovania obrátiť na podporné centrá ConvaTec po celej Európe a taktiež mimo nej. V prípade, že by sa na vašich cestách v zahraničí niečo neočakávané stalo, podporné centrum vám bude pripravené pomôcť. 

Náhľad

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť Convatec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies