Pochopenie Vašej stómie

Rovnako ako vy, tak aj každá stómia je jedinečná. Stómie sa líšia veľkosťou a tvarom. Stómia môže byť guľatá, oválna alebo môže mať nepravidelný tvar. Môže vyčnievať alebo priliehať k pokožke.

Stómie majú aj niekoľko spoločných čŕt. Všetky stómie by mali byť lesklé, mokré a červené, podobne ako vo vnútri úst. Stómia nemá nervové zakončenie, a preto neprenáša bolesť ani iné pocity. Má však veľa krvných ciev a môže mierne krvácať, ak je podráždená alebo trená. Ide o normálny stav. Ak je krvácanie dlhodobé, alebo ak vám zo stómie vyteká krvavý výtok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotníckeho pracovníka.1

 

Výber najvhodnejšej stomickej pomôcky závisí od typu stómie a špecifických fyzikálnych vlastností stómie.